Ubezpieczenie upraw rolnych i zwierząt z dopłatą z budżetu państwa

Ubezpieczenie obejmujące swoim zakresem zarówno nieruchomości (tzw. "mury") jak i wyposażenie (ruchomości). Ubezpieczyć się można na różne okoliczności.

Ubezpieczenie budynków rolniczych

Oferta ubezpieczenia dedykowanego dla pojazdów. W jej skład wchodzi ochrona ryzyk osób, które w przypadku wypadku narażone są zarówno na straty osobowe, jak i rzeczowe.

Obowiązkowe OC rolników

Ubezpieczeniem OC rolników jest objęta odpowiedzialność cywilna rolnika, osób pozostających z nim we wspólnym gospodarstwie domowym lub osób, które pracując w gospodarstwie rolnym wyrządziły szkodę w związku z posiadaniem przez rolnika gospodarstwa rolnego.

Ubezpieczenie dobrowolne

Obejmujące swym zakresem budynki, mienie, ruchomości domowe, zwierzęta gospodarskie, sprzęt rolniczy, ziemiopłody, materiały i zapasy, pojazdy i maszyny rolnicze, sprzęt elektroniczny i wiele innych.

Proszę o informację o ubezpieczeniu (rolnik)
Proszę o informacje o:

Państwa dane przetwarzane będą tylko w celu zapewnienia poprawnej obsługi Państwa zgłoszenia. Dane nie są i nie będą przekazywane bez Państwa wiedzy podmiotom trzecim ani nie będą wykorzystywane do innych celów niż do obsługi niniejszego zgłoszenia lub w celach określonych w "Polityce Prywatności". Wysłanie Formularza poprzez kliknięcie przycisku "PRZEŚLIJ WIADOMOŚĆ" oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych podanych w powyższym formularzu oraz zgodę na kontakt telefoniczny lub mailowy w celu obsługi zleceń lub usług dostępnych dla Klientów Horizon Personal Care sp. z o.o. Jeżeli nie wyrażą Państwo zgody to nie będziemy mogli procesować Wniosku. Podmiotem przetwarzającym dane osobowe jest firma Horizon Personal Care spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (NIP 5272816178, REGON 367976372) wpisana jest do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000689094 przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z siedzibą w Warszawie przy ul. Pańskiej 96/83. Zapoznaj się z Polityką Prywatności

00-837 Warszawa | ul. Pańska 96/83 | ubezpieczenia@hpc24.pl | Tel: 22 135 12 01

© 2020 Horizon Personal Care sp. z o.o.

  • White Facebook Icon

Horizon Personal Care spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (NIP 5272816178, REGON 367976372) wpisana jest do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000689094 przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.