PLIKI COOKIES

Jak wyczyścić pamięć podręczną i pliki cookie w przeglądarce?

Poniżej znajdziesz instrukcje czyszczenia pamięci podręcznej dla najpopularniejszych przeglądarek internetowych. Skorzystaj z pomocy producenta oprogramowania, jeśli nie znajdziesz instrukcji dla Twojej przeglądarki.

 

Jak wyczyścić pamięć podręczną i pliki cookie w przeglądarce Chrome?

 1. Kliknij ikonę menu Chrome, która znajduje się w prawym górnym rogu ekranu.

 2. Wybierz opcję menu “Narzędzia” -> “Wyczyść dane przeglądania…”.

 3. W wyświetlonym oknie zaznacz pola wyboru obok typów informacji, które chcesz usunąć.

 4. W górnej części wyświetlonego okna podaj zakres danych do usunięcia. Aby usunąć wszystko, wybierz opcję: “od samego początku”.

 5. Kliknij przycisk “Wyczyść dane przeglądarki”, aby wykonać operację.

 

 

Jak wyczyścić pamięć podręczną i pliki cookie w przeglądarce Mozilla Firefox?

 1. W lewym górnym rogu ekranu kliknij przycisk “Firefox”.

 2. WAŻNE! Jeśli korzystasz z systemu Windows XP, to kliknij menu “Narzędzia” i wybierz “Opcje”.

 3. Na wyświetlonym ekranie wybierz zakładkę “Prywatność”

 4. W wyświetlonym oknie przy opcji “Program Firefox” wybierz: “będzie używał ustawień historii użytkownika”.

 5. Następnie zaznacz opcję “Czyść historię podczas zamykania programu Firefox”, która znajduje się w dolnej części wyświetlonego okna.

 6. Kliknij przycisk “Ustawienia…”, który znajduje się przy opcji “Czyść historię podczas zamykania programu Firefox”. Zostanie wyświetlone okno ustawień czyszczenia historii.

 7. W oknie ustawień czyszczenia historii, zaznacz opcję “Pamięć podręczna”.

 8. Naciśnij przycisk “OK”, aby zamknąć okno ustawień czyszczenia historii. Następnie ponownie kliknij przycisk “OK”, aby zamknąć okno opcji. Od tej chwili pamięć podręczna przeglądarki Firefox będzie automatycznie czyszczona podczas zamykania przeglądarki.

 

 

 Jak wyczyścić pamięć podręczną i pliki cookie w przeglądarce Internet Explorer?

 1. Kliknij ikonę ustawień, która znajduje się w prawym górnym rogu ekranu.

 2. W menu wskaż polecenie “Bezpieczeństwo”, a następnie kliknij polecenie “Usuń historię przeglądania”.

 3. W wyświetlonym oknie zaznacz pole wyboru obok każdej kategorii informacji, która ma zostać usunięta.
  WAŻNE! Jeśli nie chcesz usuwać plików cookie i plików powiązanych z witrynami sieci web znajdującymi się na liście ulubionych, zaznacz pole wyboru “Zachowaj dane ulubionych witryn sieci web”. 

 4. Kliknij przycisk “Usuń”, aby wykonać operację. 

 5. Jakie mogą być skutki usunięcia pamięci podręcznej i plików cookie?

 

Skutkiem usunięcia pamięci podręcznej i plików cookie może być utrata ustawień stron WWW, które ostatnio odwiedzałeś. Poniżej znajdziesz dwa przykłady z tym związane:

 • Zapamiętaj swoją nazwę użytkownika i hasło do witryny, ponieważ wraz z danymi z pamięci podręcznej i plikami cookie znikną one z pamięci przeglądarki i wymagane będzie ponowne zalogowanie.

 • Niektóre obrazy i elementy treści muszą zostać ponownie pobrane do pamięci podręcznej przeglądarki – z tego powodu ładowanie stron WWW może trwać nieco dłużej.

00-837 Warszawa | ul. Pańska 96/83 | ubezpieczenia@hpc24.pl | Tel: 22 135 12 01

© 2020 Horizon Personal Care sp. z o.o.

 • White Facebook Icon

Horizon Personal Care spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (NIP 5272816178, REGON 367976372) wpisana jest do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000689094 przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.