POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Horizon Personal Care spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wpisana jest do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000689094 przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. 

 2. Zapewniamy naszym Klientom pełne poszanowanie ich prywatności oraz ochronę ich danych osobowych.

 3. Operatorem serwisu www.ubezpieczenia.hpc24.pl jest Horizon Personal Care sp. z o.o. (zwana w dalszej części dokumentu oraz w serwisie www jako Spółka) z siedzibą pod adresem: Ul. Pańska 96/83, 00-837 Warszawa, NIP 5272816178, REGON 367976372. Spółka wpisana jest do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000689094 przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

 4. Serwis www.ubezpieczenia.hpc24.pl wykorzystuje pliki „cookies”, które pozwalają na zapamiętanie wybranych informacji o ich użytkownikach i ich preferencjach. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe, a jedynie informacje pozwalające na:

  1. Dopasowanie niniejszego serwisu do potrzeb użytkowników;

  2. Tworzenie statystyk oglądalności podstron serwisu;

  3. Dostosowanie części informacji wyświetlanych w serwisie i na stronach partnerskich do zainteresowań użytkownika.

 5. Użytkownik, który nie życzy sobie wykorzystywania plików „cookies” w opisanym powyżej celu, ma możliwość skonfigurowania ustawień wykorzystywanej przeglądarki internetowej w sposób uniemożliwiający przechowywanie wspomnianych plików w pamięci komputera. W każdej chwili może również usunąć je ręcznie (TUTAJ możesz przeczytać jak to zrobić w różnych przeglądarkach). W celu zapoznania się ze szczegółową instrukcją postępowania zalecamy odwiedzenie strony internetowej producenta używanej przeglądarki internetowej.

 6. Horizon Personal Care Sp.z o.o gromadzi wyłącznie informacje o wykorzystywaniu niniejszego serwisu przez zapisywanie do logów systemowych danych technologicznych, takich jak data połączenia z niniejszym serwisem oraz adresu IP. Informacje te są wykorzystywane do celów wyłącznie administracyjnych i statystycznych i nie pozwalają na identyfikację pojedynczego użytkownika.

 7. Dane te przechowywane są w specjalnej strefie bezpieczeństwa i mają do nich dostęp tylko i wyłącznie upoważnione osoby związane z serwisem www.ubezpieczenia.hpc24.pl i zobowiązane są do zachowania uzyskanych informacji w tajemnicy.

 8. Stosownie do zapisu art. 18 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm), Spółka może zostać zobowiązana do wydania informacji zawartych w logach dostępowych (w tym w szczególności numeru IP komputera) uprawnionym na podstawie prawa organom państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.

 9. Horizon Personal Care Sp.z o.o. jako administrator serwisu www.ubezpieczenia.hpc24.pl nie ponosi odpowiedzialności za politykę ochrony prywatności innych stron internetowych, zarówno tych dostępnych dla użytkowników dzięki linkom umieszczonym na stronach serwisu www.ubezpieczenia.hpc24.pl, jak i tych, które umieszczają linki do serwisu www.ubezpieczenia.hpc24.pl

 10. Powyższe zasady zachowania poufności mogą ulec w przyszłości zmianom. O wszelkich zmianach użytkownicy zostaną zawsze poinformowani z wyprzedzeniem.

 11. Wszelkie pytania i uwagi dotyczące warunków korzystania z portalu www.ubezpieczenia.hpc24.pl oraz ochrony prywatności użytkowników można przekazać Spółce Horizon Personal Care Sp.z o.o. korzystając z danych podanych w zakładce „Kontakt”.

 12. Materiały reklamowo-promocyjne wysyłane są Klientom jedynie wówczas, gdy wyrazili na to zgodę. Dotyczy to w szczególności newslettera wysyłanego Klientowi. Materiały te dotyczą  wyłącznie oferty Horizon Personal Care Sp.z o.o.

 13. Wszelkie pytania, wnioski i sugestie odnoszące się do ochrony Państwa prywatności, w szczególności danych osobowych prosimy zgłaszać na adres IOD@hpc24.pl lub za pomocą formularza kontaktowego.

00-837 Warszawa | ul. Pańska 96/83 | ubezpieczenia@hpc24.pl | Tel: 22 135 12 01

© 2020 Horizon Personal Care sp. z o.o.

 • White Facebook Icon

Horizon Personal Care spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (NIP 5272816178, REGON 367976372) wpisana jest do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000689094 przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.